Меню
Количка

Общи условия за ползване

Добре дошли в https:// www.ecomaxbio.com / уебсайт собственост на Еко Макс Био ЕООД, със седалище гр. София, ул. Кораб планина 22.
 
Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които  Еко Макс Био ЕООД,, предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина  https:// www.ecomaxbio.com /
Всички търговски условия по договорите с партньори са в сила за онлайн платформата.
Еко Макс Био ЕООД, или  https:// www.ecomaxbio.com запазва правото си за промяна на цените без предизвестие!
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА : https:// www.ecomaxbio.com /
Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.      Еко Макс Био ЕООД, си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.
 
1. Общи условия
 
 
1.1 ‘securiyvisiongroup.com’  е онлайн платформа за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на  Еко Макс Био ЕООД,.
1.2 Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от  Еко Макс Био ЕООД,.
1. Еко Макс Био ЕООД, чрез “ https:// www.ecomaxbio.com /” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
1.4 Еко Макс Био ЕООД, чрез “ https:// www.ecomaxbio.com /” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
1.5 Еко Макс Био ЕООД, не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "  https://www.preparati.bg/”.
1.6 на Еко Макс Био ЕООД, не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
1.7 Еко Макс Био ЕООД, не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
1.8 Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Еко Макс Био ЕООД, допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
1.9 Всички цени, посочени на сайта, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите
 
2. Права и задължения на страните
Еко Макс Био ЕООД, се задължава:
2.1 да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
2.2 да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока
2.3 гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
 Клиентът се задължава:
2.4 да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
2.5 да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
2.6 да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
2.7 да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Еко Макс Био ЕООД, се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
2.8 доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
2.9 цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
2.10 при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. Кораб планина 22, Еко Макс Био ЕООД,. Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. Кораб планина 22, Еко Макс Био ЕООД,  
3. Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.
Връщането се допуска при следните условия:
3.1 заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Еко Макс Био ЕООД,  електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката.
3.2 стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Еко Макс Био ЕООД, – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
3.3 клиентът съгласува с представител на Еко Макс Био ЕООД, адреса, на който Секюрити Вижън Груп ООД желае да получи обратно стоката;
3.4 съгласно разпоредбите на ЗЗП, Еко Макс Био ЕООД, възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Еко Макс Био ЕООД, си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
 
Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия продуктите и връщащия продуктите, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж.
 
В случай, че потребителят е избрал експресен начин на доставка с куриер, то разходите по получаване и връщане на стоката са за негова сметка.
 
СТОКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - ПРЕДИ ВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ СЕ ПРАВИ ПРЕЦЕНКА НА СТОКАТА!
 
4. Лични данни
 
4.1 Еко Макс Био ЕООД, чрез “ https:// www.ecomaxbio.com /” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
4.2 При спазване на действащото законодателство и, клаузите на настоящите Общи условия и Политика на личните данни/Cookies Еко Макс Био ЕООД, може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
4. Еко Макс Био ЕООД, чрез "  https:// www.ecomaxbio.com /” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: ekomakc@abv.bg
4.4 Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Еко Макс Био ЕООД, " чрез "  https:// www.ecomaxbio.com /”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Политика на личните данни/Cookies,  българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
4.5 С извършването на регистрация в securityvisiongroup.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.
 
5. Разкриване на информацията
5.1 “ Еко Макс Био ЕООД, " чрез "  https:// www.ecomaxbio.com /” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
5.2 е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
5.3 информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
5.4 Еко Макс Био ЕООД, чрез “ https:// www.ecomaxbio.com /” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
6. Гаранционни условия:
1 Еко Макс Био ЕООД, дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
• гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция Еко Макс Био ЕООД, не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.
 
7. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.
 
8. Допълнителни условия:
1. Еко Макс Био ЕООД, не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!