Меню
Количка

За нас

“ЕКО МАКС БИО” ЕООД е най - големият производител на биоензимни препарати в България!

Преди 30 години направихме първите бактериални инокуланти за нуждите на селското стопанство и бяхме пионерите в тази област, след  това  в  средата на деветдесетте години  направихме първата лиофилизирана биомаса чрез вакуумно сублимационно сушене за нуждите на  биобасейните на пречиствателни станции  и септични ями. В края на 2012г.  направихме  първият бактериален криогел с имобилизирани микроорганизми за нуждите на екологията и индустрията.  През всичките изминали години бяхме последователни и пословично  екологични с чувство на отговорност и грижа за хората и природата. Нашите продукти са добре познати на пазара и са синоним на високи биотехнологии и отговорно отношение към природата и  опазване на околната среда.

Биоензимните препарати са биотехнологични продукти създадени по най-съвременна технология наречена “ ЕНЗИМИ-БАКТЕРИИ” и не трябва да се бъркат с други биопродукти използвани за храна или лична хигиена. Биотехнологиите са технологии, използващи живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането с определена цел на продукти или процеси. Биотехнологиите наред с информационните технологии са най-динамично развиващите се технологии. Те се базират на чистите биологични науки, като генетика, микробиология, молекулярна биология, биохимия, ембриология, клетъчна биология, а в много случаи и на други научни области, като инженерна химия, информатика и други.

Ние предлагаме биоензимни препарати приложими в следните области:

  • Препарати за пречиствателни станции
  • Препарати за септични ями
  • Препарати за канали
  • Препарати за мазнини
  • Препарати за аквакултури и езера
    • Препарати за земеделието

Човечеството сега живее в условията на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята в екосистемите, поради дефицит на биоредуценти или липса на условия за функциониране на микробните съобщества. Предлаганите от нас биологични препарати са единствените, които освен, че не замърсяват околната среда, подпомагат природните процеси на биодеградация и спомагат за трансформацията на органичните отпадъци като подсилват самопочистващата се способност на природата.