Меню
Количка

Препарат за нови или не по-стари от шест месеца септични ями до 5 куб.м. Био Топ 2000

Препарат за нови или не по-стари от шест месеца септични ями до 5 куб.м. Био Топ 2000
Препарат за нови или не по-стари от шест месеца септични ями до 5 куб.м. Био Топ 2000
27.00лв.
без ДДС: 27.00лв.
 • Наличност: В наличност
 • Модел: 010-073119
 • Тегло: 0.20kg

Бактериално число: 45 x 106 / гр.
Специална селекция от микроорганизми, ензими и компоненти на растежа, които ускоряват процесите на биологична деградация на органичните отпадъци в сеп¬тични ями. Премахва миризмите. Регулира функционирането на септичната яма, намалява необходимостта от механично почистване и изпомпване. Подходящ за всички видове септични ями

Дозиране и начин на употреба:

1с.л.=10гр.
Първоначално третиране на септична яма - до 5м3: от 50гр. до 150гр. препарат. Поддръжка: 20 гр./2с.л./  при 1-4 екв. жители, 40 гр./4с.л./ при  5-8 екв. жители, 60 гр./6с.л./ при 9-12 екв. жители. Препаратът се изсипва в 1-3л. нехлорирана хладка вода, изчаква се 20-30 мин. (но не повече от час) и се излива в ямата или в най-близката тоалетна. Третиране се прави на всеки две седмици. Не изливайте в ямата хлоросъдържащи препарати, силни киселини и основи. Препаратът действа при влажност на субстракта над 60%.

Допълнителна информация:

 • Препаратът БИО-ТОП 2000 е предназначен за използване в нови или не по-стари от шест месеца септични ями до 5 куб.м.
 • БИО-ТОП 2000 разгражда до въглероден двуокис и вода постъпващите органични отпадъци в септичната яма.
 • Препаратът БИО-ТОП 2000  служи за  ускоряване на процесите на биологична деградация на органичния субстрат  чрез био подхранване /биоагументация/  с присъщи за процеса непатогенни микроорганизми, ензими, хранителни вещества, коферменти, природни минерали и др.
 • Биологичен  активатор за активиране и поддържане на процеса на  разграждане на органичният субстрат. 

Препаратът БИО-ТОП 2000  е създаден на базата на прецизна селекция на микроорганизми, фокултативни анаероби и типични хетеротрофи, които работят в анокси-среда. Процеса на де-композиране на органичната утайка протича в три фази.

 • Хидролиза на неразтворения субстрат (втечняване) чрез екто-ензими.
 • Разграждане на субстрата до нисши мастни киселини с къси вериги (маслена, пропионова, оцетна) - кисело гниене.
 • Разграждане на нисшите мастни киселини с къси вериги до метан, въглероден двуокис и вода - метаново гниене. 

Препаратът БИО-ТОП 2000 е продукт, който изцяло променя схващанията ни за третиране на септични ями и мини пречиствателни станции. За разлика от други подобни препарати, които изкуствено променят средата (от анаеробна в аеробна,  като осигуряват кислород посредством  разграждане на целулозата  -препарат БИО-МАКС-3112) при този препарат се запазва анаеробната среда и се използва химически свързания кислород (анокси-процес).

Проблеми със септичните ями:

Септичните ями са най-старите пречиствателни съоръжения, използвани и до днес. В тях протичат едновременно два процеса – утаяване на отпадъчнит е води и изгниване до известна степен на задържаните утайки.
В септичните ями утайките престояват под вода от шест до дванадесет месеца, през този период практически не се получава размесване, а само се създават условия за започване на кисела ферментация. Понеже в случая не става пълна обмяна на отделилата се при разграждането на органичните вещества вода и в следствие на метаболизма на микроорганизмите концентрацията достига размери, които са вредни за протичането на изгнивателния процес.
При кисела ферментация утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделя неприятни миризми.
През процеса на ферментация се отделят газове, които увличат със себе си полуизгнили частици, които замърсяват още неутаената вода и постепенно на повърхността се получава  кора от флотирали твърди частици. В септичните ями залпово постъпва концентриран поток от битови отпадъчни води, в който количеството на органиката - азота - фосфора не са в оптималната пропорция за протичане на биологичния процес  на биодеградация - съотношение – 100:5:1 (органика:азот: фосфор), следователно в тях не може да протече нормален естествен процес и трябва редовно да се добавят биоензимни препарати за да може да се компенсира дисбаланса и да се създадат условия за развитие на микробни съобщества за ефективно трансформиране на органичния субстрат.

Забележка:

Анаеробните пречиствателни станции от типа пластмасов  резервоар с попивни полета  трябва да се третират като най-обикновена септична яма, защото там протичат същите гнилосни процеси със същите проблеми, но обстоятелствата се усложняват в попивните полета, които играят ролята на биологичен филтър. Там е възможно да  се развият вредни асимилационни процеси от типа “хищник-жертва” и да компроментират процеса на разграждане  на органичните вещества. Ако се случи такова нещо то може да бъде разпознато по силната миризма излизаща от отдушниците на попивното поле. Нормално работещ биофилтър не отделя силна миризма от отдушника.

Препоръки:

 • Използвайте редовно препарата  съгласно указанията.
 • Не използвайте  силно токсични  химикали /хлоросъдържащи, силно алкални и силно киселинни/  за почистване  и  дезинфекция на бани, тоалетни.
 • Използвайте екологични перилни и почистващи препарати.
 • Не използвайте химически препарати за отпушване на канали.
 • Продуктът е абсолютно безвреден за хората и околната среда. След биологичното пречистване на отпадните води, те могат да се използват за поливане или да се заустят в дерета, реки и др., спазвайки методичните указания за това. Преди изпомпване е препоръчително използването на Clean Power - Анти Смрад таблетки /поставят се в ямата 1ч. преди изпомпване/ и коагулант-флокулант таблетки /24 часа преди изпомпване/.
 • Не допускайте разхищаване на вода,  ако има течове от кра нове ги поправете или сменете с нови.
 • Използвайте  аератори за душовете в баните за икономия на вода.
 • Информирайте се за възможностите за по-ефективно пречистване на водата и нейното повторно използване. Не забравяйте, че водата е ресурс  и теми, като повторното използване на водите и създаването на компа ктни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са грижа на всеки.