Меню
Количка

Препарат за септични ями Био Топ МАГНУМ

Препарат за септични ями Био Топ МАГНУМ
Препарат за септични ями Био Топ МАГНУМ
38.00лв.
без ДДС: 38.00лв.
 • Наличност: В наличност
 • Модел: 010-073128
 • Тегло: 0.25kg

Бактериално число:  80 x 106 / гр.
Специална селекция от микроорганизми, ензими и компоненти на растежа, които ускоряват процесите на биологична деградация на органичните отпадъци в септични ями. Премахва миризмите. Регулира функционирането на септичната яма, намалява необходимостта от механично почистване и изпомпване. Подходящ за всички видове септични ями.

Начин на употреба:

1с.л.=10 гр.
Първоначално третиране на септична яма - до 5м3: от 50гр. до 150гр. препарат.
Поддръжка: 20 гр./2с.л./  при 1-4 екв. жители, 40 гр./4с.л./ при  5-8 екв. жители, 60 гр./6с.л./ при 9-12 екв. жители. Препаратът се изсипва в 1-3л. хладка вода, изчаква се 20-30 мин. (но не повече от час) и се излива в ямата или в най-близката тоалетна.
Третиране се прави на всеки две седмици. Не изливайте в ямата хлоросъдържащи препарати, силни киселини и основи. Препаратът действа при влажност на субстракта над 60%.

Допълнителна информация:

Препаратът БИО-ТОП МАГНУМ е продукт, който изцяло променя схващанията ни за третиране на септични ями и мини-пречиствателни станции. За разлика от други подобни препарати, които изкуствено променят средата (от анаеробна в аеробна, като осигоряват кислород посредством разграждане на целулозата - препарат БИО-МАКС-3112) при този препарат се запазва анаеробната среда и се използва химически свързания кислород (анокси-процес). 

Препаратът БИО-ТОП-МАГНУМ  е създаден на базата на прецизна селекция на микроорганизми денитрификатори от рода (Pseudomonas), фокултативни анаероби и типични хетеротрофи, които работят в анокси-среда. Процеса на декомпозиране на органичната утайка протича в три фази:

 1. Хидролиза на неразтворения субстрат (втечняване) чрез екто-ензими.
 2. Разграждане на субстрата до нисши мастни киселини с къси вериги (маслена, пропионова,оцетна) - кисело гниене.
 3. Разграждане на нисшите мастни киселини с къси вериги до метан, въглероден двуокис и вода - (метаново гниене).

Забележка: 

Псевдо пречиствателните станции от типа пластмасов бидон с дренажна система трябва да се третират като най-обикновенна септична яма защото там протичат същите гнилосни процеси със същите проблеми, но обстоятелствата се усложняват в дренажната система, където се развиват други   асимилационни процеси от типа “хишник-жертва” заради бактериите които живеят в почвата.

Проблеми със септичните ями:

Септичните ями са най-старите пречиствателни съоражения, използвани и до днес. В тях протичат едновременно два процеса – утаяване на отпадъчните води и изгниване до известна степен на задържаните утайки. В септичните ями утайките престояват под вода от шест до дванадесет месеца, през който период практически не се получава размесване, а само се създават условия за започване на кисела ферментация.

Понеже в случая не става пълна обмяна на отделилата се при разграждането на органичните вещества вода и в следствие на метаболизма на микроорганизмите концентрацията достига размери, които са вредни за протичането на изгнивателния процес. При кисела ферментация утайките не намаляват своя обем, трудно отдават водата си и отделя неприятни миризми.

През процеса на ферментация се отделят газове, които увличат със себе си полуизгнили частици, които замърсяват още неутаената вода и постепенно на повърхността се получава кора от флотирали твърди частици.

Препоръки:

 • Използвайте редовно препарата  съгласно указанията.
 • Не използвайте  силно токсични  химикали /хлоросъдържащи, силно алкални и силно киселинни/  за почистване  и  дезинфекция на бани, тоалетни.
 • Използвайте екологични перилни и почистващи препарати.
 • Не използвайте химически препарати за отпушване на канали, бихте могли да ги заменете с ензимни.
 • Продуктът е абсолютно безвреден за хората и околната среда. След биологичното пречистване на отпадните води, те могат да се използват за поливане или да се заустят в дерета, реки и др., спазвайки методичните указания за това. Преди изпомпване е препоръчително използването на Clean Power - Анти Смрад таблетки /поставят се в ямата 1ч. преди изпомпване/ и коагулант-флокулант таблетки /24 часа преди изпомпване/.
 • Не допускайте разхищаване на вода,  ако има течове от кра нове ги поправете или сменете с нови.
 • Използвайте  аератори за душовете в баните за икономия на вода.
 • Информирайте се за възможностите за по-ефективно пречистване на водата и нейното повторно използване. Не забравяйте, че водата е ресурс  и теми, като повторното използване на водите и създаването на компа ктни водни кръговрати с цел изпълняване на „Millennium Development Goals” на „Декадата за водата” са грижа на всеки.

За всички възникнали проблеми се консултирайте със специалист от фирмата.